REISGIDS Spanje

Cultuur, taal en geschiedenis van Spanje

Over Spanje
Cultuur, geschiedenis & taal
Eten & drinken
Foto’s
Geografie & weer
Highlights
Shoppen & uitgaan
Valencia
Barcelona
Sharing Is Caring
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp

Geschiedenis van Spanje

Pre-middeleeuwen

Spanje, oorspronkelijk bewoond door Kelten, Iberiërs en Basken, werd een deel van het Romeinse rijk in 206 voor Christus, toen het werd veroverd door Scipio Africanus. In 412 na Christus stak de barbaarse Visigotische leider Ataulf de Pyreneeën over en regeerde over Spanje, eerst in naam van de Romeinse keizer en daarna onafhankelijk.

In 711 kwamen de moslims onder Tariq vanuit Afrika Spanje binnen en voltooiden binnen een paar jaar de onderwerping van het land. In 732 versloegen de Franken, onder leiding van Karel Martel, de moslims bij Poitiers en verhinderden zo de verdere uitbreiding van de islam in Zuid-Europa. Interne verdeeldheid binnen de Spaanse islam zorgde voor een gestage christelijke verovering vanuit het noorden.

Inquisitie

Aragon en Castilië waren de belangrijkste Spaanse staten van de 12e tot de 15e eeuw, geconsolideerd door het huwelijk van Ferdinand II en Isabella I in 1469. In 1478 richtten ze de inquisitie op om ketterij uit te roeien en joden en moslims werden bekeerd tot het Christendom.

Torquemada, de meest beruchte van de grote inquisiteurs, belichaamde de hardheid en wreedheid van de inquisitie. Het laatste moslimbolwerk, Granada, werd veroverd in 1492. Het rooms-katholicisme werd opgericht als de officiële staatsgodsdienst en de meeste joden (1492) en moslims (1502) werden verdreven.

Ontdekkingsreizen

In het tijdperk van verkenning, ontdekking en kolonisatie vergaarde Spanje enorme rijkdommen en een enorm koloniaal rijk door de verovering van Mexico door Corts (1519-1521) en Peru door Pizarro (1532-1533). De Spaanse Habsburgse monarchie werd een tijdlang de machtigste ter wereld.

In 1588 stuurde Filips II zijn onoverwinnelijke Armada om Engeland binnen te vallen, maar de vernietiging van de vloot kostte Spanje zijn suprematie op zee en maakte de weg vrij voor de kolonisatie van Amerika door Engeland.

Spanje zonk toen snel naar de status van een tweederangs macht onder de heerschappij van zwakke Habsburgse koningen, en het speelde nooit meer een belangrijke rol in de Europese politiek. De Spaanse Successieoorlog (1701-1714) resulteerde in het verlies van België, Luxemburg, Milaan, Sardinië en Napels. Het koloniale rijk in Amerika en de Filippijnen verdween in oorlogen en revoluties in de 18e en 19e eeuw.

Wereldoorlogen

In de Eerste Wereldoorlog behield Spanje een neutrale positie. In 1923 werd generaal Miguel Primo de Rivera dictator. In 1930 herriep koning Alfonso XIII de dictatuur, maar een sterke anti monarchistische en republikeinse beweging leidde ertoe dat hij Spanje in 1931 verliet.

De nieuwe grondwet riep Spanje uit tot een arbeidersrepubliek, brak de grote landgoederen uit, scheidde kerk en staat, en seculariseerde de scholen. De verkiezingen van 1936 leverden een sterke meerderheid van het Volksfront op, met Manuel Azaa als president.

Op 18 juli 1936 leidde een conservatieve legerofficier in Marokko, Francisco Franco Bahamonde, een muiterij tegen de regering. De burgeroorlog die daarop volgde, duurde drie jaar en kostte bijna aan een miljoen mensen het leven. Franco werd bijgestaan door het fascistische Italië en nazi-Duitsland, terwijl Sovjet-Rusland de loyalistische kant hielp. Enkele honderden linkse Amerikanen dienden in de Abraham Lincoln Brigade aan de zijde van de republiek. De oorlog eindigde toen Franco op 28 maart 1939 Madrid innam. Franco werd staatshoofd, nationaal hoofd van de Falange-partij (de regeringspartij) en premier en caudillo (leider).

Post wereldoorlogen

Bij een referendum in 1947 keurde het Spaanse volk een door Franco opgestelde erfopvolgingswet goed waarin Spanje opnieuw tot monarchie werd verklaard. Franco bleef echter aan als staatshoofd.

In 1969 wezen Franco en de Cortes, Prins Juan Carlos Alfonso Victor Mara de Borbn (die in 1962 met prinses Sophia van Griekenland trouwde) aan als koning van Spanje toen de voorlopige regering onder leiding van Franco ten einde kwam.

Franco stierf op 20 november 1975 en Juan Carlos werd op 22 november uitgeroepen tot koning.

Onder druk van Catalaanse en Baskische nationalisten verleende premier Adolfo Surez in 1979 het zelfbestuur aan deze regio’s. Baskische separatisten pleegden honderden terroristische aanslagen en ontvoeringen. Met de overweldigende verkiezing van premier Felipe Gonzlez Mrquez en zijn Spaanse Socialistische Arbeiderspartij in de parlementsverkiezingen van 20 oktober 1982, werd het Franco-verleden eindelijk begraven.

Spaanse cultuur

Religie in Spanje

Er is geen officiële religie in Spanje. Ongeveer 67% van de bevolking is rooms-katholiek, terwijl 28% niet gelovig is. De jonge generatie is minder religieus dan voorheen, maar de meesten vieren nog steeds religieuze festivals. Er zijn ongeveer 1 miljoen moslims (2,3% van het land).

geschiedenis van Spanje
Een kerkje zoals je ze overal vindt in Spanje

 

dagelijks gedrag in Spanje

Het Spaanse leven is de afgelopen decennia snel veranderd en strengere religieuze gebruiken zijn voorbijgestreefd en een modernere manier van leven heeft tussen zijn intrede gedaan, vooral in de steden en onder vrouwen. Desondanks blijven tradities sterk; gastvrijheid, ridderlijkheid en hoffelijkheid gedijen.

Een hand geven is de gebruikelijke vorm van begroeting tussen mannen, terwijl vrouwen (buiten een zakelijke context) worden begroet met een kus op beide wangen (links en dan rechts).

Spanjaarden eten laat; lunch rond 14 uur; het avondmaal tussen 21 en 23 uur. De Spanjaarden hebben twee familienamen; de moederlijke achternaam volgt de vaderlijke, maar wordt zelden buiten een formele context gebruikt.

Spanje heeft één van de strengste antirookwetten in Europa. Er heerst een rookverbod in kantoren, winkels, scholen, ziekenhuizen, culturele centra en in het openbaar vervoer, bars, cafés en restaurants.

Taal in Spanje

De officiële taal is Spaans (Castiliaans). Andere talen die als moedertaal taal in Spanje worden gesproken, zijn onder meer Euskera (in Baskenland, Noordoost-Spanje), Catalaans (in Oost-Spanje, met variaties gesproken in Valencia en de Balearen) en Galicisch (in het noordwesten). Er zijn ook verschillende regionale dialecten.

Moest je al Spaans spreken dan zal je echter geen problemen hebben met de dialecten omdat de meeste Spanjaarden het officiële Castiliaans spreken.

De kennis van het Engels is zeer beperkt, zorg zeker dat je steeds Google translate in de buurt hebt en dan ga je het wel redden.

Vakantiemicrobe
Heeft de microbe jou al te pakken?
Nieuwe tips & weetjes
De 10 beste dagrugzakken voor je vakantie
De 9 beste reiskoffers voor elk budget en elk type vakantie.
Het belang van de juiste zonnefactor in je zonnecrème.
De beste wandelschoenen van het jaar