REISGIDS Noord-Macedonië

Cultuur, taal en geschiedenis van Noord-Macedonië

Over Noord-Macedonië
Cultuur, geschiedenis & taal
Eten & drinken
Foto’s
Geografie & weer
Highlights
Sharing Is Caring
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp

Geschiedenis van Noord-Macedonië

Oudheid en middeleeuwen

Een oud, strategisch belangrijk en veel betwist gebied, de historische regio die bekend staat als Macedonië, werd op verschillende manieren gecontroleerd door de Grieken, Romeinen, Bulgaren, Byzantijnen, Serviërs en de plunderende Ottomaanse Turken, die het gebied in 1371 veroverden en tot het begin in stand hielden tot het begin van de 20e eeuw. Toen de Turkse macht afnam, werd Macedonië opnieuw een twistpunt tussen zijn verschillende buren en hun respectieve bondgenoten.

Wereldoorlogen

In 1912 en 1913 verdreven de Balkanoorlogen de Turken uit het gebied, en het gebied werd opgesplitst tussen Servië en Griekenland, waarbij Bulgarije een klein deel behield. Vardar Macedonië werd in 1918 onderdeel van het nieuwe ‘Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen’ wat in 1929 Joegoslavië werd.

Dit veroorzaakte echter lokaal veel anti-Servische wrok. In 1945 werd het gebied een constituerende republiek van de nieuwe communistische Joegoslavische federatie, wat de Serviërs dan weer niet leuk vonden. Daarna werd een nieuwe ‘Macedonische’ natie gecreëerd, maar deze werd nooit als legitiem geaccepteerd door een van de buren van de republiek.

Eigentijdse geschiedenis

Noord-Macedonië verkreeg in 1991 vreedzaam zijn onafhankelijkheid van Joegoslavië onder de naam “Macedonië”. Grieks bezwaar tegen de naam van het nieuwe land, volhoudend dat het territoriale pretenties impliceerde ten opzichte van de Noord-Griekse provincie Macedonië, en een democratische terugval gedurende een aantal jaren stopte de beweging van het land naar Euro-Atlantische integratie.

Onmiddellijk nadat Macedonië de onafhankelijkheid had uitgeroepen, probeerde Griekenland de Macedonische pogingen om VN-lidmaatschap te krijgen, te blokkeren als de naam “Macedonië” werd gebruikt. Het land werd uiteindelijk in 1993 tot de VN toegelaten als “De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië” en tegelijkertijd stemde het in met door de VN opgestarte onderhandelingen over het naamgeschil.

In 1995 hief Griekenland een handelsembargo van 20 maanden op en de twee landen kwamen overeen de betrekkingen te normaliseren, maar de kwestie van de naam bleef onopgelost en de onderhandelingen over een oplossing werden voortgezet. In de loop van de tijd hebben de VS en meer dan 130 andere landen Macedonië erkend onder de constitutionele naam Republiek Macedonië.

Etnische Albanese grieven over vermeende politieke en economische ongelijkheden escaleerden in 2001 tot een conflict dat uiteindelijk leidde tot de internationaal bemiddelde Ohrid Framework Agreement, die een einde maakte aan de strijd en richtlijnen vaststelde voor grondwetswijzigingen en de totstandkoming van nieuwe wetten die de rechten van minderheden versterkten.

In januari 2018 keurde de regering een nieuwe taalwet goed, waardoor de Albanese taal op nationaal niveau tot een officiële taal werd verheven, waarbij de Macedonische taal de enige officiële taal in internationale betrekkingen bleef. De betrekkingen tussen etnische Macedoniërs en etnische Albanezen blijven echter gecompliceerd.

De pro-westerse regering van Noord-Macedonië heeft haar ambtsperiode sinds 2017 gebruikt om in juni 2018 een historische deal met Griekenland te ondertekenen om een ​​einde te maken aan het geschil over de naam en de vooruitzichten voor het NAVO- en EU-lidmaatschap van Skopje nieuw leven in te blazen. Dit volgde op een bijna drie jaar durende politieke crisis die het land overspoelde, maar eindigde in juni 2017 na een zes maanden durende regeringsvormingsperiode na een zwaar betwiste verkiezing in december 2016.

De crisis begon na de wetgevende en presidentsverkiezingen van 2014 en escaleerde. in 2015 toen de oppositiepartij begon met het vrijgeven van afgeluisterd materiaal dat vermeende wijdverbreide corruptie en misbruik van de overheid aan het licht bracht. Hoewel Noord-Macedonië sinds 2005 kandidaat is voor de EU, heeft het nog geen onderhandelingen over toetreding tot de EU gestart.

Het land staat nog steeds voor uitdagingen, waaronder het volledig doorvoeren van hervormingen om jaren van democratische terugval te boven te komen en het stimuleren van economische groei en ontwikkeling. In juni 2018 ondertekenden Macedonië en Griekenland het Prespa-akkoord, waarbij de Republiek Macedonië ermee instemde haar naam te veranderen in Noord-Macedonië.

Na ratificatie door beide landen is de overeenkomst op 12 februari 2019 in werking getreden. Noord-Macedonië heeft in februari 2019 een toetredingsprotocol ondertekend om NAVO-lidstaat te worden.

Geschiedenis van Noord-Macedonië
Orthodoxe kerk in Noord-Macedonië

Cultuur in Noord-Macedonië

Religie in Noord-Macedonië

67% van de bevolking zijn oosters-orthodoxe Macedoniërs en ongeveer 23% zijn islamitische Albanezen. Er zijn ook islamitische Turken en Servisch-orthodoxe minderheden. Net als elders in de voormalige Joegoslavische federatie is de lokale politiek nu sterk verdeeld langs nationale religieuze lijnen.

Dagelijkse gebruiken in Noord-Macedonië

Een hand geven bij kennismaking is geen probleem. Zakendoen is vrij informeel, maar het gaat erg langzaam of helemaal niet vooruit als gevolg van de lokale bureaucratie en de meer recente algemene sociaaleconomische ineenstorting in Noord-Macedonië.

Taal in Noord-Macedonië

Macedonisch (een Slavische taal die het Cyrillische schrift gebruikt) is de meest gebruikte taal. Albanees, Turks en Servokroatisch worden ook gebruikt door etnische groepen. Er wordt veel Engels, Frans en Duits gesproken in de toeristische industrie.

Desondanks kan een smartphone met Google Translate steeds een oplossing bieden om te communiceren met de plaatselijke bevolking.

Vakantiemicrobe
Heeft de microbe jou al te pakken?
Nieuwe tips & weetjes
De 10 beste dagrugzakken voor je vakantie
De 9 beste reiskoffers voor elk budget en elk type vakantie.
Het belang van de juiste zonnefactor in je zonnecrème.
De beste wandelschoenen van het jaar