Naam van de accommodatie*
Soort accommodatie*
Website*
Geef hier de website in van je accommodatie
Website voor boekingen
Dit mag dezelfde website zijn als eerder vermeld maar kan ook een extern platform zijn waar je boekingen ontvangt
Adres voor landkaart*
Geef hier het adres in voor je accommodatie